DENSO ROBOTS
  ABB ROBOTS
  YAMAHA ROBOTS
  FLEXFEEDERS
  VISION BOX
  GRIPPERS
FLEXFEEDERS 
De flexfeeder is en flexibel toevoerapparaat waar zonder omsteltijden de producten/onderdelen over de trilplaat worden verplaatst. De visioncamera zorgt voor de herkenning en de robot brengt het onderdeel waar het moet worden verwerkt. De flexfeeder biedt moderne oplossingen, is allround inzetbaar en is budgettair aantrekkelijk. De quickscan van Factory Control is zeer geschikt om met uw producten/onderdelen via de Flexfeeder tot nieuwe oplossingen te komen.  


flexfeeders
   SX240  SX160  SX120
 Major part feature dimension  70 mm  50 mm  30 mm
 Max. part weight  50 g  50 g  50 g
 Max. bulk volume capacity  16 liters  16 liters  9 liters
 Max. bulk weight capacity  10 kg  10 kg  10 kg
 
video