Informatie

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Evenwel kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke ommissies in deze informatie.

Copyright

Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt door derden.

Privacy

Alle informatie die via deze website wordt verkregen zal als vertrouwelijk worden behandeld, en zal alleen worden gebruikt ten behoeve van het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.
fc
pic